Cookie
Electronic Team, Inc. uses cookies to personalize your experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our cookie policy. Click here to learn more.

Jak podłączyć zewnętrzny dysk twardy do VirtualBox

Olga Weis Olga Weis Dec 18, 2023

Korzystanie z VirtualBox z zewnętrznym dyskiem twardym to świetny sposób na rozszerzenie funkcjonalności Twojej maszyny wirtualnej. Użytkownicy mogą cieszyć się wieloma korzyściami, gdy montują dysk twardy USB w VirtualBox. Jednak istnieją pewne ograniczenia i potencjalne ryzyka, z którymi możesz się spotkać. Musisz wiedzieć, jak efektywnie zamontować zewnętrzny dysk twardy w VirtualBox. Ten artykuł opowiada o tym, jak stworzyć dysk twardy w VirtualBox, zaletach korzystania z zewnętrznego urządzenia do przechowywania danych, oraz o niektórych problemach, których należy unikać.

Powody montowania zewnętrznego dysku twardego w VirtualBox

Istnieje kilka powodów, dla których warto zamontować dysk twardy w VirtualBox, takich jak zachowanie starego systemu operacyjnego i danych podczas przechodzenia na nowy system, izolowanie dwóch wersji systemu operacyjnego, czy też zwiększanie produktywności i funkcjonalności twoich maszyn wirtualnych (VM).

 • Fizyczny dysk twardy podłączony do maszyny wirtualnej VirtualBox zwiększa elastyczność komputera. Umożliwia to uruchamianie wielu systemów operacyjnych jednocześnie, co ułatwia testowanie oprogramowania lub uruchamianie programów wymagających określonego środowiska.

 • Fizyczny dysk twardy podłączony do VM w VirtualBox może być niezbędny, aby umożliwić użytkownikom uruchamianie pewnych aplikacji lub systemów operacyjnych, które nie są kompatybilne z dyskami wirtualnymi. Możesz zainstalować alternatywny system operacyjny lub aplikacje na fizycznym dysku, a następnie uzyskać do nich dostęp i uruchamiać je z VirtualBox, aby wyeliminować problemy z kompatybilnością.

 • Fizyczny dysk twardy podłączony do VM w VirtualBox pozwala na udostępnienie starego systemu operacyjnego i jego danych z maszyny wirtualnej, korzystając z zewnętrznego dysku twardego do przechowywania danych i kodu z poprzedniego systemu operacyjnego. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do starego systemu operacyjnego przez VirtualBox.

 • Implementacja fizycznego dysku twardego z VirtualBox pozwala na izolację systemu operacyjnego lub aplikacji, minimalizując możliwe obawy związane z bezpieczeństwem. Wrażliwe dane mogą pozostać na zewnętrznym dysku, zamiast być przenoszone na dysk wirtualny, który może być mniej bezpieczny.

Dostęp do surowego dysku twardego w VirtualBox

Istnieje wiele metod dostępu do danych na dysku twardym z poziomu środowisk wirtualnych. Jedną z opcji jest użycie zawartości fizycznego dysku do stworzenia wirtualnego obrazu dysku twardego. Czasami korzystniejsze może być bezpośrednie montowanie lub uruchamianie fizycznego dysku twardego z poziomu wirtualnej maszyny (VM).

VirtualBox umożliwia montowanie całego dysku lub jego części. Możesz wyznaczyć konkretne partycje do zamontowania lub zdecydować się na użycie całego dysku. Omówimy metodę znaną jako dostęp do surowego dysku twardego w VirtualBox. Polega ona na montowaniu całego fizycznego dysku twardego w VirtualBox. Zalety tej metody obejmują możliwość uruchomienia systemu z zewnętrznego dysku USB lub dodatkowego dysku twardego.

Pokażemy, jak to osiągnąć na systemach operacyjnych Windows, Mac OS X i Linux.

Uwaga: Zawsze powinieneś wykonać kopię zapasową danych przed próbą montowania dysków lub partycji w wirtualnej maszynie. Unikaj montowania lub uruchamiania partycji z systemem operacyjnym hosta, ponieważ może to prowadzić do znacznej utraty danych.

1
Pierwszym krokiem jest użycie interfejsu użytkownika VirtualBox do stworzenia wirtualnej maszyny. Użyj standardowej konfiguracji, z wyjątkiem wyboru wirtualnego dysku twardego. Wybierz opcję „Nie dodawaj wirtualnego dysku twardego”.
2
Musisz zidentyfikować numer dysku i ścieżkę fizycznego dysku, który zamierzasz zamontować. Użyj odpowiedniej metody dla swojego systemu operacyjnego hosta.

Windows: Otwórz Zarządzanie dyskami, gdzie numery dysków będą wyświetlane po lewej stronie. Będą one identyfikowane jako PhysicalDrive0, PhysicalDrive1 itd.

Mac OS X: Wpisz komendę „diskutil list”, która zwróci listę dostępnych partycji dysku. Nazwy dysków będą wyświetlane w formacie /dev/disk0, /dev/disk1 itd.

Linux: Aby wyświetlić partycje w Linuxie, użyj komendy “sudo fdisk -l”. Format dysków w Linuxie to dev/sda0, dev/sda1 itd.
3
Gdy już uzyskasz numer dysku, będziesz gotowy do otwarcia CLI swojego systemu operacyjnego. Gdy hostem jest Windows, należy nawigować do katalogu głównego VirtualBox. Użyj tej komendy:
“cd C:\Program Files\Oracle\VirtualBox”.
4
W tym momencie jesteś gotowy do stworzenia pliku wirtualnego dysku twardego z zawartości fizycznego urządzenia. Poniższe ogólne komendy wymagają użycia nazwy i numeru twojego dysku, gdzie jest to odpowiednie.

Dla Windows: VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename
"C:\Users\<user_name>\VirtualBox VMs\<VM_folder_name>file_name.vmdk" -rawdisk \\.\PhysicalDrive#

Dla Mac OS X: VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename
"</path/to/file>.vmdk" -rawdisk /dev/disk#

Dla Linux: VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename
"</path/to/file>.vmdk" -rawdisk /dev/sda

Utworzony plik VMDK to mały plik, który działa jak wskaźnik do fizycznego dysku twardego. Aby użyć dysku, wystarczy dołączyć plik VMDK do wirtualnej maszyny. Wykonaj następujące kroki po otwarciu interfejsu GUI VirtualBox.

 1. Wybierz żądaną maszynę wirtualną, która będzie miała dostęp do dysku.
 2. Kliknij „Ustawienia > Magazyn > Dodaj dysk twardy”.
 3. Wybierz opcję „Wybierz istniejący dysk”.
 4. Wybierz wcześniej utworzony plik VMDK.

Twoja maszyna wirtualna może teraz uruchamiać się z fizycznego dysku powiązanego z plikiem VMDK.

 USB dla Pulpitu Zdalnego

Ryzyko związane z używaniem zewnętrznych dysków twardych w VirtualBox

Korzystanie z fizycznego dysku twardego w maszynie wirtualnej VirtualBox wiąże się z pewnymi potencjalnymi ryzykami. Użytkownicy powinni być świadomi tych kwestii przed dodaniem zewnętrznego dysku twardego do swojej wirtualnej maszyny VirtualBox.

 • Możliwa jest utrata danych, jeśli wystąpią problemy z konfiguracją zewnętrznego dysku. Jeśli nie wiesz, jak prawidłowo zamontować zewnętrzny dysk twardy w VirtualBox, możesz skończyć z utratą danych lub uszkodzonymi plikami. Upewnij się, że planowany do użycia dysk twardy jest kompatybilny z systemem operacyjnym i VirtualBox.

 • Wydajność może ucierpieć podczas korzystania z fizycznego dysku twardego z maszyną wirtualną VirtualBox. Systemy operacyjne hosta i gościa mogą jednocześnie uzyskiwać dostęp do urządzenia, negatywnie wpływając na wydajność. Doświadczenie użytkownika może być pogorszone przez opóźnioną odpowiedź z urządzenia przechowującego dane.

 • VirtualBox może mieć ograniczoną funkcjonalność lub być niekompatybilny z niektórymi systemami operacyjnymi. Przykładem są znane problemy z kompatybilnością podczas próby uruchomienia VirtualBox na systemach Microsoft Windows 11.

 • Bezpieczeństwo może być problemem podczas korzystania z VirtualBox z danymi przechowywanymi na zewnętrznym dysku. Komputery z wirtualizacją MMU umożliwiają bezpośredni dostęp do pamięci (DMA), gdzie maszyny wirtualne mogą bezpośrednio uzyskiwać dostęp do urządzeń peryferyjnych, takich jak zewnętrzne urządzenia przechowujące dane czy karty graficzne. Przekierowanie PCI może umożliwić innym maszynom wirtualnym dostęp do danych na zewnętrznym dysku twardym. Użytkownicy muszą zweryfikować, czy wszystkie maszyny wirtualne są poprawnie skonfigurowane i czy używają aktualizowanego oprogramowania antymalware.
small logo USB Network Gate
#1 at Networking Software
USB Network Gate
Share USB over Ethernet on Windows
4.7 ranga oparte na 372 + użytkowników
Get a download link for your desktop
Submit your email address to get a link for quick download on your desktop and get started!
or
Also Available: USB Network Gate is a cross-platform solution compatible with Mac, Linux and Android OSes:

UNG for Mac

UNG for Linux

UNG for Android